Anna Władek-Błaszczak
Pedagog, Certyfikowana Specjalistka Psychoterapii Uzależnień
tel. 796 244 291

Jestem magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej i certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze oraz uzyskałam certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień poświadczający posiadane kwalifikacje zawodowe.

Pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu, itd., Oferuję także pomoc osobom, które jeszcze nie są uzależnione, jednak nadużywają alkoholu albo piją szkodliwie. Prowadzę terapię dla partnerów osób uwikłanych w uzależnienie. Pracuję także z tymi, którzy z różnych względów nie są w stanie utrzymywać pełnej abstynencji, aby pomóc im w redukcji szkód.

W ramach psychoterapii uzależnień prowadzę sesje indywidualne i grupowe. Posiadam ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe. Pracuję głównie w nurcie poznawczo - behawioralnym integrując inne metody psychoterapeutyczne.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.