Terapia dzieci i młodzieży
Terapia dzieci i młodzieży prowadzona jest na początku przy udziale rodziców.
Uczestniczą w niej osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia. Następnie proponowane są indywidualne spotkania z psychoterapeutą.

Udział rodziców w terapii jest niezwykle istotny ze względu na to, iż problemy z dziećmi mogą być wynikiem trudności jakie przeżywają ich opiekunowie.

>> wróć <<