Edwin Pałyga
Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
tel. 735 591 354

Jestem psychologiem i specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyłem magisterskie studia psychologiczne (specjalność psychologia kliniczna i neuropsychologia) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE Brok. Odbyłem szkolenie przygotowujące do prowadzenia Programu Ograniczania Picia.

Pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz z osobami zmagającymi się z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, Internet, gry komputerowe itp.). Ponadto zajmuję się również diagnozą psychologiczną i pomocą osobom, które doświadczają kryzysu psychicznego. Pracuje również w Zespole Leczenia Środowiskowego w Zamościu.

W ramach psychoterapii uzależnień prowadzę sesje indywidualne i grupowe dla dorosłych i młodzieży. Prowadzę również Program Ograniczania Picia (zgodny z zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) dla osób używających alkoholu w sposób szkodliwy, które nie są gotowe na pełną abstynencję. Zajmuję się również profilaktyką zachowań ryzykownych (używanie środków psychoaktywnych, zachowania agresywne, izolacja społeczna). W pracy z osobami uzależnionymi łącze podejście humanistyczne, Dialog Motywujący oraz elementy psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.