Psychoterapia grupowa
Psychoterapia grupowa to cykliczne spotkania grupy osób, prowadzone przez dwójkę terapeutów.

Ta forma psychoterapii skierowana jest do osób, które:
• przeżywają trudności w kontaktach z innymi ludźmi
• chcą budować bardziej satysfakcjonujące relacje
• chcą poznawać siebie w grupie
• chcą dowiedzieć się jak są odbierani przez innych ludzi

Psychoterapia grupowa to także wspólna przestrzeń do udzielania sobie wsparcia.
Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają ok. 2 godzin. Grupa liczy zwykle 6-12 uczestników.
Czas trwania grupy (zwykle 6 miesięcy) jest zależny od wzajemnych ustaleń między uczestnikami i terapeutami.

Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją indywidualną.

>> wróć <<