Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia indywidualna to spotkanie klienta/pacjenta i psychoterapeuty polegające na rozmowie/dialogu.
Jest to proces oparty na kontrakcie między klientem/pacjentem a psychoterapeutą, w ramach którego realizowane są cele klienta/pacjenta, uzgodnione z psychoterapeutą na etapie konsultacji (najczęściej trzech/czterech konsultacji).

Ważnym elementem psychoterapii indywidualnej jest uświadamianie sobie przez klienta/pacjenta w jaki sposób funkcjonuje on w kontakcie z innymi ludźmi i z samym sobą. Psychoterapia indywidualna pozwala uporządkować swoje wewnętrzne doświadczenie poprzez przeżycie ważnych emocji (często wcześniej nie przeżywanych) i zrozumienie roli przeszłych doświadczeń w aktualnym funkcjonowaniu.
Między innymi dzięki tym elementom psychoterapia pozwala odzyskać klientowi/pacjentowi swobodę, poczucie integracji i harmonii. Psychoterapia indywidualna trwa od kilku miesięcy (psychoterapia krótkoterminowa) do kilku lat (psychoterapia długoterminowa).

Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają 50 min.

>> wróć <<