Konsultacja par i małżeństw
Wstępna konsultacja ma na celu rozpoznanie charakteru problemu, ustalenie możliwości i kierunku dalszej pracy. Konsultacje są przestrzenią do wspólnej refleksji nad tym co sprawia, że relacja nie jest satysfakcjonująca dla jednego lub obu partnerów/współmałżonków.
Psychoterapeuta prezentuje postawę neutralną wobec partnerów/współmałżonków, nie staje po żadnej ze stron, nie ocenia funkcjonowania pary.
Cel terapii uzgadniany i określany jest z parą podczas konsultacji.

>> wróć <<