Konsultacja psychologiczna
Konsultacja psychologiczna to pierwsze spotkanie psychoterapeuty z osobą zgłaszającą się po pomoc psychologiczną, polegające na rozpoznaniu natury zgłaszanych problemów oraz wspólnemu poszukiwaniu rozwiązań. Efektem konsultacji może być wspólna decyzja klienta/pacjenta i psychoterapeuty dotycząca dalszej współpracy psychoterapeutycznej.
Konsultacja zazwyczaj poprzedza psychoterapię indywidualną, ale może stanowić również formę porady psychologicznej

>> wróć <<