Maksymilian Pańczyk

Certyfikowany psychoterapeuta

Specjalista psycholog kliniczny

Trener umiejętności psychospołecznych

tel. 510 923 714

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra (PTIPDiES SI) nr 54/T/2019, specjalistą psychologiem klinicznym (nr LBL0055), absolwentem magisterskich studiów psychologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Ukończyłem czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz czteroletnie szkolenie specjalizacyjne w psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych. Jestem dyplomowanym trenerem Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka INTRA. Ponadto ukończyłem studia podyplomowe z psychoonkologii oraz studia doktoranckie na KUL.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałem m.in. w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie (staże m.in. na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, na oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych), w placówkach medycznych w Zamościu oraz w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Zamościu. Z osobami chorującymi psychicznie pracuję w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego. Pracuję również z osobami chorymi na nowotwory w szpitalu oraz w zamojskiej filii Akademii Walki z Rakiem.

Prowadzę warsztaty dla studentów psychologii, psychologów, personelu medycznego oraz zajęcia na studiach podyplomowych.

Pracuje w nurcie humanistyczno - doświadczeniowym (psychoterapia skoncentrowana na osobie, psychoterapia Gestalt, psychoterapia skoncentrowana na emocjach) integrując elementy innych szkół terapeutycznych. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży od 16 roku życia oraz terapię par i małżeństw.

Ukończyłem warsztaty m.in.:

- Terapia skoncentrowana na emocjach – Emotion-Focused Therapy z Kurtem Rendersem LEVEL I

- Psychoterapia par EFT-C - Emotion-Focused Therapy for Couple z prof. Rhonda Goldman

- Terapia par w/g terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT) z Piotrem Fijewskim

Swoją pracę poddaje regularnej indywidualnej i grupowej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychoterapii PTP oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra.

Jestem żonaty, mam dwoje dzieci.