Maksymilian Pańczyk
Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta,
trener umiejętności psychospołecznych.
tel. 510 923 714

Jestem specjalistą psychologiem klinicznym (nr LBL0055) i psychoterapeutą, absolwentem magisterskich studiów psychologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyłem czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, szkolenia w terapii par EFT-C (Emotion Focused Therapy for Couple) oraz czteroletnie szkolenie specjalizacyjne w psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych. Jestem dyplomowanym trenerem Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka INTRA. Ponadto ukończyłem studia podyplomowe z psychoonkologii oraz studia doktoranckie na KUL.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałem m.in. w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie (staże m.in. na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, na oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych), w placówkach medycznych w Zamościu oraz w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Zamościu. Z osobami chorującymi psychicznie pracuję w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego. Pracuję również z osobami chorymi na nowotwory w szpitalu oraz w zamojskiej filii Akademii Walki z Rakiem.

Prowadzę warsztaty dla studentów psychologii, psychologów, personelu medycznego oraz zajęcia na studiach podyplomowych.

Pracuję w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym (terapia skoncentrowana na osobie, terapia Gestalt, terapia skoncentrowana na emocjach) integrując elementy innych szkół terapeutycznych. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię par i małżeństw oraz psychoterapię grupową.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra.

Jestem żonaty, mam dwoje dzieci.

Zapraszam na mój profil na portalu szukamterapeuty.pl