Terapia par i małżeństw
Terapia skupia się na tworzeniu i wzmacnianiu emocjonalnej więzi między partnerami. Jest również okazją do uświadomienia sobie i doświadczenia tego jak ważne w małżeństwie są akceptacja i słuchanie drugiej osoby.
Psychoterapeuta wspiera parę/małżeństwo w m.in.:
• zrozumieniu sposobów funkcjonowania w relacji,
• poznawaniu mechanizmów i natury problemów,
• wyrażaniu indywidualnych potrzeb oraz zauważaniu potrzeb partnera,
• dochodzeniu do rozwiązań poprawiających funkcjonowanie, akceptowanych przez obojga partnerów.

Czynnikami, które wspierają proces terapeutyczny są m.in.:
- gotowość podjęcia wspólnej pracy nad relacją,
- dostrzeganie przez partnerów/małżonków swojego udziału w utrzymywaniu się problemu,
- wzajemne zaufanie pozwalające na omawianie trudnych sytuacji w sposób otwarty,
- zaangażowanie w proces terapii.

Czynnikami obniżającymi powodzenie terapii są:
- brak motywacji, jedno z partnerów nie widzi problemu i sensu wspólnej pracy,
- przypisywanie całej odpowiedzialności drugiej osobie, brak gotowości do uznania własnego udziału w tym, co dzieje się w związku,
– brak zaufania do terapeuty, brak szczerości i mówienia wprost o kłopotach,
– oczekiwanie, że terapeuta rozwiąże problem za parę, a zmiana dokona się bez zaangażowania pary (podjęcia nowych decyzji, działań, zachowań),
– przemoc w relacji, warunkiem rozpoczęcia terapii jest bezwzględne zaprzestanie przemocy (zazwyczaj sprawca przemocy powinien najpierw odbyć terapię własną),
– uzależnienie od substancji psychoaktywnych, warunkiem rozpoczęcia terapii jest trzeźwość (osoba uzależniona powinna podjąć terapię uzależnień),
– romans, trwanie w dwóch związkach, warunkiem rozpoczęcia terapii jest zakończenie równoległego związku i skupienie energii na pracy nad zgłaszanym problemem z partnerem.

Czas trwania terapii par/małżeństw zależy od natury zgłaszanych problemów. Sesje trwają zazwyczaj 70 minut i odbywają się zwykle na początku terapii co tydzień, a następnie co 2 tygodnie.

>> wróć <<