Aleksandra Orzechowska
Psycholog, Psychoterapeuta
tel. 791 010 477

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, który jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz PCE Europe.

Systematycznie uczestniczę w treningach, warsztatach i szkoleniach z zakresu psychologii, rozwoju osobistego i terapii. Ukończyłam Intensywny Kurs Psychologii Zorientowanej na Proces (Studium Psychoterapii i Psychologii Procesu), a także studia podyplomowe: Psychologia transportu oraz Bezpieczeństwa Drogowego (SWPS).

Od kilkunastu lat udzielam pomocy psychologicznej. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (przedszkole integracyjne, dom dziecka, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia dla osób dorosłych).

Pracuję w nurcie integracyjnym, korzystając, w zależności od potrzeb, z osiągnięć różnych szkół terapeutycznych. Szczególnie bliskie jest mi podejście humanistyczno – doświadczeniowe. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej INTRA, zgodnie ze standardami pracy psychoterapeutycznej.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.