Psychologiczna pomoc w kryzysie
Psychologiczna pomoc w kryzysie skupia się na poradzeniu sobie przez klienta/pacjenta z aktualnie zgłaszanym problemem. Celem spotkań z psychoterapeutą jest rozpoznanie sytuacji kryzysu, sposobów w jakie klient/pacjent sobie z nim radzi, a w efekcie wspólne wypracowanie strategii wyjścia z kryzysu. Pomoc psychologiczna obejmuje zwykle od kilku do kilkunastu spotkań.

>> wróć <<