Konsultacje i psychoedukacja dla rodziców
Konsultacje dla rodziców to spotkania pozwalające na poszukiwanie sposobów konstruktywnego poradzenia sobie z problemami wychowawczymi, z jakimi spotykają się rodzice-opiekunowie.

Pomoc psychologiczna oparta jest na psychoedukacji skoncentrowanej na zwiększeniu umiejętności rozumienia zachowań dziecka i poprawie komunikacji z nim.
Spotkania rozpoczynają się wstępnym wywiadem z rodzicem-opiekunem, dotyczącym obecnego
funkcjonowania dziecka, jego rozwoju, oraz historii rodziny.

>> wróć <<