Psychoterapia uzależnień


Psychoterapia uzależnień jest procesem opartym na kontrakcie między terapeutą a pacjentem/klientem. W ramach tego procesu realizowane są cele osoby zgłaszającej się po pomoc uzgodnione z terapeutą. Cele procesu psychoterapii uzależnień związane są ze szkodliwym używaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniami behawioralnymi (hazard, Internet, gry komputerowe itp.).

Psychoterapia uzależnień oferuje również profesjonalną pomoc członkom rodzin osób zmagających się z problemem uzależnienia lub używania szkodliwego substancji psychoaktywnych. Pomoc osobom bliskim ma na celu poprawę funkcjonowania w różnych sferach życia poprzez zmianę dotychczasowych schematów działania.

>> wróć <<